ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ 3 ГРУПИ

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ДЛЯ 3 ГРУПИ

Зазначимо, що вибір 3 групи оподаткування є оптимальним для тих, що готовий платити податок з кожної операції, не хоче обмежувати себе певними видами діяльності та бажає без будь-яких обмежень співпрацювати як і з юридичними, так і фізичними особами.

Нова редакція Податкового Кодексу України від 01.02.2016 р. по новому регулює порядок оподаткування цієї групи платників єдиного податку.
Розглянемо більш детальніше особливості переходу та оподаткування третьої групи платників єдиного податку.


Хто може бути платником єдиного податку і які вимоги повинні бути дотримані

Платником 3 групи можуть бути:


Фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена. Тобто, значною перевагою даної групи на даний момент є те, що обираючи її ФОП, може й не мати найманих працівників та при необхідності може залучати їх в необмеженій кількості.
Суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми. Знову ж таки ніяких обмежень по кількості працівників не встановлено.
Основна вимога, яка повинна бути дотримана вищезазначеними суб’єктами – це не перевищення платниками обсягу доходу понад 5 000 000 грн. протягом календарного року.

Ставка єдиного податку для 3 групи

ВІДСОТКОВА СТАВКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ У ТАКИХ РОЗМІРАХ:
3 ВІДСОТКИ ДОХОДУ – У РАЗІ СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ЗГІДНО З ПОДАТКОВИМ КОДЕКСОМ;
5 ВІДСОТКИ ДОХОДУ – У РАЗІ ВКЛЮЧЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ДО СКЛАДУ ЄДИНОГО ПОДАТКУ.

Підвищена ставка 15% (фізичні особи) або подвійна ставка (юридичні особи) застосовується:- до суми перевищення ліміту обсягів доходу;- до доходу, отриманого із застосуванням іншогo способу розрахунків, аніж грошового;- до доходу від видів діяльності, що нe дають права нa застосування спрощеної систему оподаткування.


Хто може обрати чи перейти на 3 групу зі ставкою 3 %

Ставка єдиного податку, визначена для третьої групи у розмірі 3 відсотки, може бути обрана:


 • суб’єктом господарювання, який вже є зареєстрованим платником податку на додану вартість, у разі переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу;
 • платником єдиного податку третьої групи, який раніше обрав ставку єдиного податку в розмірі 5 відсотки, шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка та реєстрації такого платника єдиного податку платником податку на додану вартість у порядку, встановленому розділом V Податкового Кодексу;
 • суб’єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартість, у разі його переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку шляхом реєстрації платником податку на додану вартість відповідно до розділу V Податкового Кодексу і подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування або зміни групи платників єдиного податку не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено реєстрацію платником податку на додану вартість.
 • Окрім того, Податковим Кодексом передбачено, що у разі анулювання реєстрації платника податку на додану вартість, платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмірі 5 відсотків (для платників єдиного податку третьої групи) або відмовитися від застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо зміни ставки єдиного податку чи відмови від застосування спрощеної системи оподаткування не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу, в якому здійснено анулювання реєстрації платником податку на додану вартість.

Які документи необхідні для переходу на Єдиний податок?


Щоб стати платником Єдиного податку законодавством встановлена спеціальна форма звернення – Заява про застосування спрощеної системи оподаткування, зразок та порядок подачі якої затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 1675 від 20.12.2011. У заяві вказується:

 • найменування суб’єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • дані документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичної особи або фізичної особи — підприємця відповідно до закону;
 • податкова адреса суб’єкта господарювання;
 • місце провадження господарської діяльності;
 • види господарської діяльності, обрані фізичною особою — підприємцем, згідно з КВЕД ДК 009:2005 ( va375202-05 ), у разі здійснення виробництва — також види товару (продукції), що нею виробляються;
 • ставки єдиного податку або зміна ставки, обрані суб’єктами господарювання;
 • кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах, та середньооблікова чисельність працівників у юридичної особи;
 • дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Заява подається суб’єктом господарювання до органу державної податкової служби особисто або поштою.

Після реєстрауції суб’єктом господарювання як платника єдиного податку, він вважається таким з 1 числа місяця наступного, за місяцем реєстрації.

 
Список використаних джерел:
1. Податковий Кодекс України від 01.02.2016 р.
2. Наказ Міністерства фінансів України № 1674 від 20.12.2011 р.