ШТРАФИ

ШТРАФИ
 • Порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах та порядку подання інформації про фізичних осіб — платників податків
 • Порушення строку та порядку подання інформації про відкриття або закриття банківських рахунків
 • Порушення термінів реєстрації податкових накладних, що підлягають наданню покупцям — платникам податку на додану вартість, та розрахунків коригування до таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також допущення помилок, при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної
 • Порушення порядку реєстрації акцизних накладних та розрахунків коригування до таких акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних
 • Порушення встановлених законодавством строків зберігання документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також документів, пов’язаних із виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи
 • Порушення правил застосування спрощеної системи оподаткування фізичною особою – підприємцем
 • Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання
 • Порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, страхування додаткової пенсії Стаття 1231.
 • Відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу
 • Порушення термінів сплати (перерахування) податків
 • Порушення правил нарахування, утримання та сплати (перерахування) податків у джерела виплати податковим агентом
 • Неподання або подання з порушенням строку банками чи іншими фінансовими установами податкової інформації контролюючим органам
 • Порушення правил вивезення пального з території акцизного складу