Оскарження податкових повідомлень-рішень
+38 (067) 511 24 47; +38 (044) 209 47 66; ukregistrweb@gmail.com

Оскарження податкових повідомлень-рішень

Компанія «Бухгалтерський облік та податкова звітність» пропонує послуги з оскарження податкових повідомлень-рішень.

Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контрольованої операції, здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України.

Перш за все необхідно зазначити, що юридично обґрунтована скарга є гарантією успішного завершення справи.

Важливим моментом оскарження податкових повідомлень-рішень є дотримання строків оскарження:

  • Адміністративне оскарження ППР проводиться протягом протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
  • У випадку, коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків, такий платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня.
  • Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової особи), така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків.

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку.Не підлягає оскарженню грошове зобов’язання, самостійно визначене платником податків.

Співробітники компанії «Бухгалтерський облік та податкова звітність» мають успішний досвід ведення справ з оскарження податкових повідомлень-рішень, як на стадії досудового оскарження так і захист інтересів в судових інстанціях. Ми пропонуємо клієнтам глибокий аналіз ситуації у кожному конкретного випадку, консультації, прогнозування вирішення справи з посиланням но норми чинного законодавства України та судову практику.

 

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК І ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ» – це ефективна команда, яка виключає ризики для вашого бізнесу!

Досвід роботи в сфері бухгалтерських послуг – більше 8 років!