ДОБРОВІЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКА ПДВ

ДОБРОВІЛЬНА РЕЄСТРАЦІЯ ПЛАТНИКА ПДВ

Процедура набуття статусу Платника ПДВ на перший погляд виглядає простою, але під час реєстрації виникає дуже багато нюансів, які слід враховувати. Насамперед, законодавець встановлює перелік підстав для отримання статусу платника ПДВ, які ви маєте зазначити у формі 1-ПДВ, а саме:


1) загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує встановлену статтею 181 розділу V Кодексу суму (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку першої – третьої групи. (Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу)

2) особа проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 243 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством (Підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу)

3) особа, яка відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій відсутні або є меншими від встановленої зазначеною статтею суми, реєструється як платник податку добровільно (Абзац перший пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу)

4) сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) (Пункт 209.11 статті 209 розділу V Кодексу)

5) сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) не перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг) (Підпункт “а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу, крім випадку, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу)

6) особа переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку (Абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу)

7) платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу)

8) платник єдиного податку другої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу)

9) особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (Підпункт “в” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу )

10) платник єдиного податку третьої групи, який застосовує ставку єдиного податку, що не передбачає сплати податку на додану вартість (крім платника єдиного податку, який відповідає абзацу четвертому пункту 293.3 статті 293 розділу XIV Кодексу), добровільно змінює ставку єдиного податку та з початку наступного календарного кварталу буде застосовувати ставку єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість (Підпункт “б” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу)

11) платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу)

12) платник єдиного податку другої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку, що передбачає сплату податку на додану вартість, та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи (Підпункт 298.1.5 пункту 298.1 статті 298 розділу XIV Кодексу)


Після того, як ви визначили доцільність отримання НДС, ви маєте заповнити заяву 1-ПДВ встановленого зразка (Наказ Мінфіну від 14.11.2014 р. № 1130 «Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість») та подати її до органу ДФС за місцем реєстрації суб’єкта господарювання. Також ми рекорендуємо до форми 1-ПДВ додавати наступні документи:


1) копія протоколу зборів учасників, у якому призначається директор;
2) копія наказу про призначення директора;
3) копія паспорту та ідентифікаційного коду директора;
4) копія паспорту та ідентифікаційного коду головного бухгалтера;
5) копія наказу про призначення головного бухгалтера;
6) копія договору оренди офісного приміщення;
7) витяг із статуту: 1, 2 сторінки, також сторінка, де зазначений статутний капітал, сторінка із підписами засновників та остання сторінка, яка посвідчена нотаріусом .

Усі зазначені документи повинні прописуватись у заяві 1-ПДВ у графі «додатки» та мають бути засвідчені директором суб’єкта господарювання відповідно до п. 5.27 Наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 07.04.2003 N 55.)

Рекомендуємо зробити два ідентичних таких пакети. Один пакет подати до органу ДФС, а на другоми проставити відмітку про прийняття та зберегти, для того, щоб у разі невмотивованої відмови інспекторів мати докази подачі вами відповідних документів.

Після того, як ви, нарешті, подали докаументи, протягом 3 робочих днів ви набуваєте статусу платника ПДВ, ви можете отримати Витяг з реєстру платників ПДВ, заповнивши і подавши до того ж органу ДФС форму 1-ЗВР. Попередньо ви можете перевірити, чи присвоїли вам статус платника ПДВ, зайшовши на сайт ДФС

Після того, як ви подали 1-ЗВР, протягом двох робочих днів, не рахуючи дня подачі (як правило, на 3 день) ви отримаєте витяг з реєстру платників ПДВ. (п. 7.4. Наказу Міністерства фінансів України № 1130 про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію платників податку на додану вартість)

Список використаних джерел

1) Податковий кодекс України від 01.02.2016 р.
2) ПОЛОЖЕННЯ про реєстрацію платників податку на додану вартість від 14.11.2014 р. № 1130.